מוזיאון עין חי - כפר מלל

תיאום ביקורים במוזיאון עין חי

שעות פתיחה (בתיאום מראש)

יצירת קשר

מוזיאון עין חי - "תצוגת קבע"

מוזיאון עין חי – כפר מל”ל משמר את ייחודיות התקופה שבה הוקם המושב ואת ראשוניות ההתיישבות בעין-חי. סיפור התיישבות בעין-חי מאפיין מושב פועלים שהיה לחולייה אבולוציונית בדרכה של ההתיישבות היהדית בארץ ישראל ובסיבות להתהוות של מושב עובדים. בשנת 1912, כשהיישוב תוכנן, עבדו במקום פועלים של איכרי פתח-תקווה ובמרוצת הזמן התיישבו אותם פועלים בעין-חי. מאוחר יותר הפך היישוב למושב עובדים.

המבנה הציבורי בן שתי הקומות שבו נמצא המוזיאון, נבנה בשנים 1929-1931. בשנים הראשונות פעל בית-ספר בבניין זה, ומ-1938 שימש המבנה במקביל כמרפאה, גן-ילדים ומזכירות. הקומה הראשונה הוכשרה לבית קירור לתפוחי-אדמה. כ-80 שנה לאחר בנייתו הוחלט לשמר את הבניין ולחדש עלומיו.