התערוכה

תערוכת מוזיאון מתחלפת בנושא נשים חלוציות

התערוכה הוקמה במתחם המוזיאון ב- ____________

תערוכה מתחלפת מוזיאון עין חי
תערוכה מתחלפת
תערוכה מתחלפת