פעילות
2.10.2019
1.9.2019
12.9.2018
מפגש התיישבות

מפגש התיישבות הפועלים​

הסבר על הפעילות הסבר על הפעילות הסבר על הפעילות הסבר על הפעילות הסבר על הפעילות

ילדה משחקת במוזיאון עין חי כפר מלל

בניית לבני בוץ

הסבר על הפעילות הסבר על הפעילות הסבר על הפעילות הסבר על הפעילות הסבר על הפעילות

ילדי הגן מבקשים במוזיאון עין חי

הסבר על הפעילות הסבר על הפעילות הסבר על הפעילות הסבר על הפעילות הסבר על הפעילות