רקע היסטורי
שנת 1922
מוזיאון עין חי - כפר מלל
מוזיאון עין חי - כפר מלל
שנת 1922
שנת 1921
מוזיאון עין חי - כפר מלל
מוזיאון עין חי - כפר מלל
שנת 1921
שנת 1920
מוזיאון עין חי - כפר מלל
מוזיאון עין חי - כפר מלל
שנת 1920
שנת 1919
מוזיאון עין חי - כפר מלל
מוזיאון עין חי - כפר מלל
שנת 1919
מוזיאון עין חי : מנועים
שנת 1912
באר המים – בעין-חי
באר המים – בעין-חי
שנת 1912