אל חייא

שם המושב ההיסטורי בתחילת דרכו.

שם המושב ההיסטורי בתחילת דרכו.

ב-1913 נקראו הפועלים לבחור שם עברי שמתאים ליישוב (כיום כפר מלל) ובחרו את השם ההיסטורי ״עין-חי״ שמצלצל דומה ל״אל-חייא״ (חורבת הנחשים).
במקור היה בו יישוב ביזנטי יווני (מלפני 1300 שנה) ובו בית בד תעשייתי, ואח״כ יישוב ערבי בשם ״אל-חייא״. שניהם נעזו בגלל מחלת המלריה באיזור.