גן ירק

גן הירק היה חלק חשוב ממשק העזר.

גן הירק היה חלק חשוב ממשק העזר.

משק העזר שסיפק את המזון הבסיסי לכל משפחה התפתח והוגדל במושב העובדים כדי לשווק ולמכור למושבות השרון הקרובות.
בשנים הראשונות השקו את הירקות במים שהובאו בחביות ועגלות עץ מהירקון.