טרקטורים

הטרקטור הראשון בהתיישבות. פורדסון F מודל 1920.

הטרקטור הראשון בהתיישבות. פורדסון F מודל 1920.

שימש לחריש רדוד לעומק 10-20 ס״מ להוצאת יבלית בהספק של כ-20 דונם ליום.
החליף עבודת ידיים (אינג׳ליסטים, פועלים שמוציאים יבלית בטורייה), פרדות וסוסים חרשו חריש עמוק. קבוצת חברים מכפר מלל כמושב עובדים בשם ״חריש עמוק״ משנת 1921, מצולמת ומתוארת בספר היובל של ״כפר מלל״.