לול נייד

לול תרנגולות שניתן להעבירו ממקום למקום.

לול תרנגולות שניתן להעבירו ממקום למקום.

התרנגולות היו חופשיות ביום ובלילה נכנסו ללול שמניידים אותו לשטח ירוק.