מחלבה

המחלבה הוקמה ב-1920 עם ייסוד מושב העובדים.

המחלבה הוקמה ב-1920 עם ייסוד מושב העובדים.

ב-1934 הוגדלה המחלבה והפכה למחלבה איזורית של תנובה.
עד 1927 החלב הועבר בעגלת עץ ופרדות לתל-אביב. זה היה הקשר היחיד בתקופה זו לתל-אביב גם לאנשים שהצטרפו לעגלה.
המחלבה נסגרה ב-1954 לאחר שנגנבו כל הפרות במושב והרפתות שהיו הענף המרכזי נסגרו.