צריף הראשונים

צריף הראשונים

הצריף נתרם על-ידי משפחת זביאגין.

הצריף נתרם על-ידי משפחת זביאגין.

הצריפים כמו בתמונה נבנו ב-1921 לאחר שנגמר הכסף לשלושת הבתים הראשונים.
״לפרות בנו מבני בטון ולאנשים צריפים מעץ״.
– הצריף הראשון נבנה ליד באר המים עם קום מושב העובדים ביולי 1919 ושימש חציו לחדר אוכל וחציו השני שימש לאורווה. ב- 1912 במושב הפועלים ״עין-חי״ נבנו חמישה צריפים גדולים לפועלים.