תערוכה מתחלפת

תערוכה מתחלפת

תערוכה שמשתנה במהלך השנה

תערוכה שמשתנה במהלך השנה

התערוכה עוסקת בנשים חלוצות בכפר מלל ונקראת ״כוחה של חלוצה״.
תפקיד הנשים היה הרואי, הכרחי וחשוב בטיפול במשק העזר שסיפק מזון בסיסי למשפחה, בייחוד בתקופה הראשונה של מושב העובדים. תפקיד זה כלל טיפול בגן הירק, הפרדס המשפחתי, לול, רפת, בהמות משא וחמורים.
וכמובן גידול הילדים וחינוכם כשהגברים עבדו בחריש עמוק מחוץ למושב.