״הפרדס ליד השוקת״

״הפרדס ליד השוקת״

נטיעת הפרדס התעכבה 20 שנה עד שחפרו באר מים טובה ב-1930.

נטיעת הפרדס התעכבה 20 שנה עד שחפרו באר מים טובה ב-1930.

לחפירת הבאר המושב קיבל הלוואה מקרן קיימת, שפרט להחזרתה נאלצו למסור כ-1000 דונם לירקונה וגני-עם, ובכך הפכו את החקלאות לענף אינטנסיבי שלא מחייב שטחים גדולים.
הפרדס היה הענף המרכזי בשנות ה-30 אבל סבל מחוסר אפשרות לייצא את הפירות בתקופת מלחמת העולם. לכל משק היה כ-10 דונם פרדס בחלקה ב׳ ו-5 דונם בחלקת הבית (חלקה א׳).