אתר המייסדים

אתר המייסדים

פסל עץ ואבן המציין את שמות 56 המייסדים. עוצב על-ידי חבר המושב ונבנה בעזרת זוג פסלי אבן,
ברחבת הדשא שבין המזכירות לבית הכנסת ויד לבנים.