באר המים

החפירה נעשתה בעבודת ידים בקוטר 4 מ׳ ודופנה לראשונה בארץ בבלוקים עגולים מלמטה למעלה.
המים נמצאו בעומק עצום של 62 מ׳ ובכמות אפסית, שחייבה את האנשים לרדת לעומק הבאר, להוציאם עם דליים, לסנן אותם ולהעלותם מעלה בדלי עם חבל.