בהמות משא

בהמות משא

12 זוגות של פרדות נרתמו למחרשה גדולה אחת. הפרדות היו רתומות לעגלת עץ שהביאה בעיקר מים מהירקון וחלב לתל-אביב.
– הפרדות היו במקום משאיות והחמורים במקום טנדרים להובלות פנימיות, הוצאת פרי מהפרדסים וכדומה.