בריכת המים

בריכת המים

הבריכה נבנתה מחדש ב-1922 מבטון. הבריכה סיפקה מים לשתייה בלבד לאנשי המושב.
לאחר שנעשתה האינסטלציה לצריפי החברים במושב. לידה נבנתה בשנות ה-40 בריכת מים נוספת. על הגבעה תיכנן רוטנברג (אבי החשמל בארץ בתק׳ זו) לבנות ב-1930 בריכות נוספות שישקו את כל איזור השרון באמצעות חשמל שיגיע מתחנת רוטנברג בתל-אביב. תוכנית שבפועל לא בוצעה מעולם.
בתוכנית זו הוסט הכביש הראשי למקומו הנוכחי, לשדרת הקאזוארינות, דרך רמתיים.