הצריף המשותף ה-1 ליד באר המים

הצריף המשותף ה-1 ליד באר המים

הצריף המשותף ה-1 ליד באר המים – כפר מלל