הצריפים הראשונים

הצריפים הראשונים

צריפי הפועלים נהרסו עם גרוש המתיישבים על-ידי התורכים ב-1918.
הצריף הראשון במושב העובדים שנקרא כבר ״כפר מלל״ נבנה ב-1919 ליד באר המים והיה משותף לבהמות ולחדר האוכל. המתיישבים גרו באוהלים סביב באר המים והצריף הראשון.
שאר הצריפים נבנו למשפחות עם ייסוד מושב העובדים ב-1921-1922 (אחד מהם מוצב במרחב המוזיאון).