מועדון הנוער

מועדון הנוער

המועדון הוקם בעזרת הנערים והיה אח״כ גן לילדיהם.
שימש גם כמועדון ״הנוער העובד״ לכל ילדי האיזור.