סיפריה

הסיפרייה הייתה מרכזית ושימשה לכל האיזור. הוקמה ביוזמה של מנהל תאטרון ״המטאטא״ גוריאצ׳יקוב שאשתו שרה נהרגה בשדרת הקאזוארינות בתאונת דרכים לאחר שברחו מהפצצות בתל-אביב במלחמת העולם השניה למקום זה. שרה הייתה חלק מקבוצה מעיירה ״ירצבו״ שהקימו את הרפתות ב-1921.