ענפי-משק חקלאיים

ענפי-משק חקלאיים

בהתחלה התבססו על רפתות וגידול גידולי בעל לחציר בשבילם.
אחרי כ-20 שנה, בשנות ה-30 נחפרה באר מים טובה שאיפשרה גידולים אינטנסיביים, בעיקר פרדס.
ענפים נוספים בהם עסקו: לול, תפו״א, אבטיחים, גן ירק, כותנה, חיטה, סורגום (דורה) ועוד.
הוקם מכון תערובת לאספקת מזון לרפתות וללולים ומחלבה לעיבוד החלב שהפכה לארצית (תנובה).