רפתות

״לפרות בנו מבני בטון ולאנשים צריפי עץ״ הרפתות היו הענף העיקרי במושבים. וחשיבתו הלא פחותה הייתה אספקת זבל אורגני לפרדסים, גני ירק, מהתקופה שעברו לגידולים אינטנסיביים מושקים ב-1930. כשנחפרה סוף סוף ה״באר הטובה״. בעקבות ענף החלב פותחה במושב מחלבה ארצית של תנובה שנוסדה ב-1926.

גנים ובתי ספר

גנים ובתי ספר

הגן הראשון היה בצריף הציבורי יחד עם המרפאה. קבוצה ילדי הגן ואח״כ בית הספר היסודי היו רב גילאייות. כשנבנתה המרפאה החדשה ליד הצריף גם הגן עבר לשם. ב-1938 הועבר למועדון הנוער. בית הספר בתחילה היה באותו צריף אך לאחר מספר שנים בשנת 1929 נבנה ביניין בית הספר ״כפר מלל״ בעל שתי הקומות ולמדו בו כ-300 […]

בריכת המים

בריכת המים

הבריכה נבנתה מחדש ב-1922 מבטון. הבריכה סיפקה מים לשתייה בלבד לאנשי המושב. לאחר שנעשתה האינסטלציה לצריפי החברים במושב. לידה נבנתה בשנות ה-40 בריכת מים נוספת. על הגבעה תיכנן רוטנברג (אבי החשמל בארץ בתק׳ זו) לבנות ב-1930 בריכות נוספות שישקו את כל איזור השרון באמצעות חשמל שיגיע מתחנת רוטנברג בתל-אביב. תוכנית שבפועל לא בוצעה מעולם. בתוכנית […]

חורשת האלונים והפיקוס

חורשת האלונים והפיקוס

הגבעה שימשה לתורכים לשמירה על דרך המלך ״טאריק א סולטן״, מיפו לטול כרם. העצים הם בני יותר מ-100 שנה וניצלו מכריתתם בזכות הצל על המוצב התורכי. על הגבעה נבנתה בריכת המים מברזל מ-1914. פיקוס השדרה: הגדול בארץ גובהו 30 מ׳ ורוחבו 35 מ׳. נשתל ב-1942 לפני הבית, שלימים שימש בית החלמה של קופ״ח ליולדות מכפר […]

בית הכנסת

בית הכנסת עין חי כפר מלל

בשנות ה-50 נוסף למבנה חדר הזיכרון לעשרת בני המושב שנפלו במלחמת השחרור, שהיו עמוד התווך לדור השני והיו חסרים בהתפתחות חיי המושב. דבר זה היווה מכה קשה עבור משפחות רבות עד כדי עזיבתם מהמושב. ב-1962 כשנבנתה מרפאה חדשה בגבול רמות השבים המבנה הפך לבית כנסת שהפסיק פעילותו בשנות השמונים ל-30 שנה. לאחרונה שופץ בית הכנסת […]

מועדון הנוער

מועדון הנוער

המועדון הוקם בעזרת הנערים והיה אח״כ גן לילדיהם. שימש גם כמועדון ״הנוער העובד״ לכל ילדי האיזור.

סיפריה

סיפריה

הסיפרייה הייתה מרכזית ושימשה לכל האיזור. הוקמה ביוזמה של מנהל תאטרון ״המטאטא״ גוריאצ׳יקוב שאשתו שרה נהרגה בשדרת הקאזוארינות בתאונת דרכים לאחר שברחו מהפצצות בתל-אביב במלחמת העולם השניה למקום זה. שרה הייתה חלק מקבוצה מעיירה ״ירצבו״ שהקימו את הרפתות ב-1921.